Жаңылыктар
“КР Турукташтыруу фондун түзүү жана пайдалануу тартибин бекитүү тууралуу” жарлыкка өзгөртүү киргизилди
Кыргызстан жаңылыктары
“КР Турукташтыруу фондун түзүү жана пайдалануу тартибин бекитүү тууралуу” жарлыкка өзгөртүү киргизилди

Президент Садыр Жапаров "Кыргыз Республикасынын президентинин 2022-жылдын 4-мартындагы № 70 “КР Турукташтыруу фондун түзүү жана пайдалануу тартибин бекитүү тууралуу” жарлыгына өзгөртүү киргизүү жөнүндө" жарлыкка кол койду.

Туруктуу социалдык-экономикалык өнүктүрүүнү камсыз кылуу, кечиктирилгис иш-чараларды каржылоо максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесине, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 433-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык токтом кылынат:

1. КР президентинин 2022-жылдын 4-мартындагы № 70 “Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондун түзүү жана пайдалануу тартибин бекитүү тууралуу” Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган жарлык менен бекитилген КР Турукташтыруу фондун түзүү жана пайдалануу тартибинде:

– 221-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“221. Улуттук коопсуздукту камсыз кылууга, республиканын коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоого, анын ичинде калктын социалдык-экономикалык абалын жакшыртууга багытталган иш-чараларды каржылоо жөнүндө чечим КР президенти тарабынан кабыл алынат”.