Көрсөтүүлөр программасы
Касымов Искендер Исанбекович
6:55 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 "ЗАМАНА"
9:00 Жаңылыктар
9:10 "ЗАМАНА"
10:00 "Сергек жашоо"
10:30 "Семья". С. Чокморов ("Кыргызфильм")
11:00 Новости
11:05 "Гадание при свечах". Сериал. 5-серия
11:49 "Кызыктар дүйнөсү"
12:00 "Түш ченде". Музыкалык оюн-зоок программасы
13:00 Жаңылыктар
13:12 "Алтын фонд"
13:20 "Хекимоглу". Сериал. 57-серия
14:05 "Кыргыз эстрадалык ансамбли" ("Кыргызтелефильм")
14:31 "Курмангазы". Көркөм фильм ("Казакфильм")
15:00 Новости
15:10 "Курмангазы" (уландысы)
15:46 "Жетим кыяк" ("Кыргызфильм")
16:00 "Аруузат"
16:40 "Биздин Балбай" ("Кыргызтелефильм")
17:00 Жаңылыктар
17:10 "Ыйман сабагы"
17:35 "Улуу мурас"
18:00 "Аймактар"
18:30 "Ала-Тоо". Информационная программа
19:00 "Негизинен". Ток-шоу
20:00 "Хекимоглу". Сериал. 58-серия
20:45 "Дворник"
20:46 "Бөбөк сенин жомогуң"
21:00 "Ала-Тоо". Маалымат программасы
21:40 Атайын репортаж
22:00 "Би-Би-Сиден" дүйнөлүк жаңылыктар
22:15 "Кош канат". Кыргыз-казак маданий достук көпүрөсү
23:45 "Курмангазы". Көркөм фильм ("Казакфильм")
0:50 "Аймактар"
1:20 "Салтанат”. Художественный фильм
2:55 “Темир ооз комуз”
3:00 "Ала-Тоо". Информационная программа
3:30 "Сергек жашоо"
4:00 Концерт
5:00 "Ала-Тоо". Маалымат программасы
5:40 "Ноктюрн". Көркөм фильм ("Кыргызтелефильм")
6:40 "Жетим кыяк" ("Кыргызфильм")
Касымов Искендер Исанбекович
6:58 ГИМН
7:00 Новости
7:10 Это интересно
7:20 Ала-Тоо Live
7:50 Кызыктар дүйнөсү
8:00 Новости
8:10 Это интересно
8:20 Ала-Тоо Live
8:45 Кызыктар дүйнөсү
9:00 Жаңылыктар
9:15 Это интересно
9:25 Кызыктар дүйнөсү
9:45 Новости
10:00 Жаңылыктар
10:10 Ролик, Аба-ырайы
10:20 Ала-Тоо Live
10:45 Кызыктар дүйнөсү
11:00 Новости
11:15 "Өнүгүүгө карай" (атайын репортаж)
11:20 Это интересно
11:30 Жаңылыктар
11:40 Атайын репортаж
12:00 Новости
12:20 Ала-Тоо Live
12:45 Это интересно
12:55 "Из калтырган инсандар"
13:00 Жаңылыктар
13:10 Мировые новости
13:20 Ала-Тоо Live
13:45 Новости
14:00 Дүйнөлүк жанылыктар
14:10 Жанылыктар
14:20 Ала-Тоо Live
14:45 Кызыктар дүйнөсү
15:00 Новости
15:20 Ала-Тоо Live
15:50 Жанылыктар
16:00 Ала-Тоо Live
16:20 Новости
16:30 Кызыктар дүйнөсү
16:40 Мировые новости
17:00 Жаңылыктар
17:20 Ала-Тоо Live
17:45 Это интересно
18:00 Мировые новости
18:10 Кызыктар дүйнөсү
18:30 ИП «Ала-Тоо»
19:00 Санарип Кыргызстан
19:10 Жаратман
19:20 Жаңылыктар
19:30 Кызыктар дүйнөсү
19:40 Новости
20:00 Парламент
20:30 Новости
20:40 Кызыктар дүйнөсү
20:50 "Из калтырган инсандар"
21:00 «Ала-Тоо» МП
21:50 Дүйнөлүк жаңылыктар
22:00 Ала-Тоо Live
22:30 ИП «Ала-Тоо»
23:10 Мировые новости
23:20 Это интересно
23:30 Дүйнөлүк жаңылыктар
23:40 Кызыктар дүйнөсү
0:00 «Ала-Тоо» МП
0:50 это интересно
1:00 Ала-Тоо Live
1:25 Новости
1:45 Жаңылыктар
1:55 Без комментариев
2:00 Ала-Тоо Live
2:25 Кызыктар дүйнөсү
2:40 Новости
3:00 ИП «Ала-Тоо»
3:40 Жаңылыктар
3:50 Это интересно
4:00 Ала-Тоо Live
4:25 Новости
4:35 Кызыктар дүйнөсү
4:45 Мировые новости
5:00 «Ала-Тоо» МП
5:40 Кызыктар дүйнөсү
6:00 Новости
6:15 Это интересно
6:25 Мировые новости
6:35 Жаңылыктар
Касымов Искендер Исанбекович
Касымов Искендер Исанбекович
06:58 КР Гимни
9:00 Музыка
13:02 Музыка
15:02 Музыка
17:00 Сахна
18:00 Музыка
19:02 Музыка
20:02 Сонун Шоу
21:02 “Агент Кадырбекова”
22.27 Музыка
00:00 Сахна
1:00 Сонун Шоу (кайталоо)
3:00 Түнкү музыка
Касымов Искендер Исанбекович
6:58 КРнын Гимни
7:00 Көңүлдүү көнүгүү
7:02 Шаттан. Анимациялык көрсөтүү
7:18 Сонун ыр
7:20 Сериал КР. "Үй-бүлө окуялары"
7:37 Таалимтай
7:47 Мультсериал КР. "Дуда жана Дада"
8:12 Мультсериал КР. "Торитори"
8:40 Сонун ыр
8:42 Билимиңди текшер
8:59 Мультсериал КР. "Айдан"
9:11 Мультсериал КР. "Мый-мый Шмяк"
9:33 Мультсериал КР. "Китеп дүйнөсүнө саякат"
9:48 Мультсериал КР. "Үч мышык"
10:00 Познавайка. "Фиксики", "Грузовичок Олли"
11:32 Мультсериал КР. "Минифорс"
12:00 Mult Time "Хранители чудес", "Новые приключения кота Леопольда"
14:32 Muz-Time
14:38 Мультфильмы
16:00 Развлечёба. "Ералаш", " Развлечёба", "А ты знаешь?" "Три кота", "Уроки рисования", "Царевны"
18:02 Данегим
19:03 Сонун ыр
19:05 Мультфильмы
20:29 Мультсериал КР. "Китеп дүйнөсүнө саякат"
20:45 Бөбөк сенин жомогуң. "Эң кымбат мурас"
20:56 Muz-Time
21:03 Даректүү фильм. "Кичинекей саякатчылар"
21:29 Мультсериал
21:55 Мультсериал
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!