Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын нормативдик базасы
Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө мыйзам