Жаңылыктар
Турак жайды камсыздандыруу - келечекке кам көрүү
Кыргызстан жаңылыктары
Турак жайды камсыздандыруу - келечекке кам көрүү

Эртеңкисин ойлогон жаран камсыздандыруу полисин алып койсо санаасы тынч болот, - дешет адистер. Кепилдик берген мындай программа дүйнөдө кеңири жайылган. Былтыры өлкө аймагы боюнча 137 миңден ашык турак жай камсыздандырылган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачылгандан бери 100 млн сомдон ашык төлөм жүргүзгөн.