Жаңылыктар
Коррупция, криминал менен өнөктөштөрдүн заманы өттү
Кыргызстан жаңылыктары
Коррупция, криминал менен өнөктөштөрдүн заманы өттү

Уюшкан кылмыштуу топторго дээрлик чекит коюлууда. Бизнесмендердин канын соруп, ишкерлердин терисинен кайыш тилгендер улам чекесинен аныкталып, тамыры да кыркылууда.