Жаңылыктар
2023-жыл Кыргызстан үчүн эң маанилүү жана жемиштүү жыл
Кыргызстан жаңылыктары
2023-жыл Кыргызстан үчүн эң маанилүү жана жемиштүү жыл

2023-жыл Кыргызстан үчүн эң маанилүү жана жемиштүү жыл болууда. Дегенибиз, өлкөнүн КМШга төрагалыгы ийгиликтүү аяктап баратат. Мындай ири эл аралык уюмду башкаруу вазийпасы ар бир мамлекетке 10 жылда бир жолу тиет.