Жаңылыктар
Кыргыз киносу жаңыланууда
Кыргызстан жаңылыктары
Кыргыз киносу жаңыланууда

Кыргыз адабиятын эле эмес кыргыз киносун дүйнөгө таанытып, анын чыгармалырынын негизинде тартылган тасмалар кыргыз керемети деген даңазаны жаратууга салым кошкон. Ааламдык алкактагы жазуучу, кылым кеменгери Чынгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Бишкек эл аралык кинофестивалы 17-ноябрда башталды.