Телекөрсөтүү: Кыз-жигит Сармерден

Теледолбоор жөнүндө

"Кыз-жигит" сармерден – кыргыз элинин көөнөргүс салттарынын бири болгон кыз оюндагы Сармерден айтышуу салтын кайрадан жандандырып, жалындаган таланттардын жандуу үнү менен аткарылган ыр-күү, бий, оюндарынын чордону дал ушул Сармерден көрсөтүүсү. Макал-лакап, табышмак, жаңылмач, ыр-күүлөрдүн бир ортого алып келип, элдин жарпын жазып, көӊүлүн көтөргөн абалкы салтты азыркы күндө улап келе жаткан бирден бир теледолбоор.

Чыгаруулар