Жаңылыктар
Энергетикалык көз карандысыздыкка карай
Кыргызстан жаңылыктары
Энергетикалык көз карандысыздыкка карай

Бул жер Камбар-Ата 1 ГЭСи салынуучу аянтча. Менин артымдагы эки тоонун кууш келген жерине платина курулат. Ал эми анын берки жагындагы бул аймака ичинде 4 гидроагрегаты бар, ГЭСтин имараты курулат.