Стратегия развития
Стратегия медиа информационной грамотности Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики на 2022-2023 гг.

В период стремительного изменения коммуникационных ценностей социокультурная роль телевизионной медиа информационной грамотности и ее перспективы развития имеет огромное значение для общества. В связи этим возникла необходимость разработки стратегии УТРК по медийно и информационной грамотности на 2022-2023гг.

2017-2019-жылдарга карай Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Өнүгүү стратегиясы

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 2017-2019-жж Стратегиясы коллегиянын чечими менен иштелип чыккан документ. Документти штеп чыгууга КТРКнын башкы директорунун атайын буйругунун негизинде жумушчу топ түзүлгөн. 2017-2019-жж Стратегия өсүп-өнүгүүгө, ийгиликтерге жетүүгө багытталып, өлкөнүн медиабазарындагы өзгөрүү жагдайлары дагы эске алынган.

2013-2015-жылга карай Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Өнүгүү стратегиясы

2012-жылдын 6-декабрында КТРКнын Байкоочу кеңеши тарабынан колдоого алынып, 2013-2015-жылга карай Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Өнүгүү стратегиясы каналдын менеджменти тарабынан иштелип чыкты. Аталган документти иштеп чыгууда, өлкөнүн негизги каналын өнүктүрүү максатында коомдук жана жарандык коомчулук өкүлдөрүнөн кеңири масштабдагы кеңештер, ой-пикирлер кабыл алынып, документке камтылды.